Kalendarium TVP Opole opracowane przez Tadeusza Horoszkiewicza.

Opracował w styczniu 2007 r. Tadeusz Horoszkiewicz
Prawa autorskie zastrzeżone

Kalendarium

1957 r. 3 grudnia godz. 16,oo. W wigilię święta górników św. Barbary Telewizja Katowice nadała swój pierwszy program. Był to reportaż prezentujący siedzibę TV K-ce. Sygnał z Katowic był bardzo silny. Obejmował całą południowo-zachodnią Polskę.

grudzień 1957 r. - styczeń 1958 r.. Opolski Amatorski Klub Filmowy nawiązał współpracę z TV Katowice. Przygotował 6 programów filmowych opracowanych w studiu AKF. Potem ta współpraca zanikła.

1960 r. Karol Olender zaczął współpracę z TVP Warszawa. Robił tzw. „teeny” – tematy niekosztorysowane. Samodzielnie na czarno-białej taśmie filmował wydarzenia, pisał do nich tekst i listem dworcowym wysyłał do Warszawy. W następnym dniu lub po kilku dniach, materiał zmontowany przez Warszawę ukazywał się na antenie Dziennika Telewizyjnego. Pracował na kamerze Pentaflex 16, także Admira i potem na profesjonalnym Arriflexie. Później Karol Olender napisane teksty nagrywał na taśmę radiową i wysyłał razem z filmami. Początkowo norma na ten wynosiła dwie rolki filmu. (każda po 30,5 m - 2,5 minuty). Potem dla oszczędności zmniejszono ją do jednej rolki.

1961 r. Z inicjatywy Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu zostały nawiązane pierwsze kontakty z telewizją Katowice. Na antenie Katowic ukazywał się program PANORAMA POWIATÓW, omawiano osiągnięcia, rzadziej problemy, wybranego powiatu z województwa opolskiego – równocześnie, w czasie jego nadawania „szła” na żywo transmisja radiowa z siedziby władz tego powiatu.

1961 r. Krystyna Konopacka-Csala przygotowała dla TV Katowice pierwszy opolski program telewizyjny. Była w nim mowa o losach Teresy Marii Ledwig – pierwszego dziecka zarejestrowanego po wojnie w aktach Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu przez urzędnika tego urzędu znanego działacza polskiego na Śląsku Opolskim Wojciecha Wawrzynka.1961 r. Na antenie Telewizji Katowice pojawiła się opolanka Jolanta Wojnarowicz. Zapowiadała programy.

1961 r. Dziennikarz radiowy Jerzy Bałłaban zaczął robić dla TV Katowice podobne relacje informacyjne jak Karol Olender robił dla Warszawy.

1962 r. 15 stycznia Tadeusz Horoszkiewicz rozpoczął pracę w TVP od noszenia lamp za Karolem Olendrem, potrzebne były do oświetlania planu zdjęciowego. Używane wtedy filmy były bowiem zbyt mało czułe.

1963 r. do Opola dotarły rolki kolorowej taśmy filmowej, Karol Olender robił na niej ważniejsze tematy do Dziennika Telewizyjnego.

1 grudnia 1963 r. T. Horoszkiewicz przeszedł na etat dziennikarski do Radia Opole, wrócił potem do TV w 1971 r. aby wspólnie z Karolem Olendrem, Jerzym Bałłabanem i Stanisławem Racławickim założyć Redakcję Opolskich Programów Telewizyjnych w TVP Katowice.

1964 r. jesień, chyba listopad, na antenie TV Katowice zaczął się ukazywać raz w miesiącu 30 minutowy program „Na Opolskiej Ziemi”. Cztery godziny przed emisją programu wyjeżdżały do Katowic z Opola, dwa mikrobusy nysa z dziennikarzami i ich gośćmi – rozmówcami. Na miejscu wywoływane były filmy do ilustracji rozmów oraz ustalano z kierownikiem produkcji scenariusz programu. Program odbierali widzowie z woj.: katowickiego, opolskiego, wrocławskiego, krakowskiego, zielonogórskiego.

1965 r. Uruchomiono w Opolu przemiennik telewizyjny.

1966 r. maj. W Opolu od maja czynny jest telewizyjny ośrodek nadawczy – stacja telewizyjno-retransmisyjna w miejsce uruchomionego w 1965 r. roku przemiennika.

1971 r. kwiecień, maj. Powstała w TVP Katowice Redakcja Opolskich Programów Telewizyjnych. Radio Opole wydzieliło dla niej pokój w oficynie na pierwszym piętrze i „oddało” dwóch dziennikarzy: Tadeusza Horoszkiewicza i Stanisława Racłwickiego, którzy wraz z Jerzym Bałłabanem pod kierownictwem Karola Olendra przygotowywali programy informacyjne (filmując radzieckimi kamerami Krasnogorsk) i szersze publikacje dla Katowic oraz, (to była domena Karola Olendra) „tereny” dla Warszawy.

1972 r. maj. Wybudowano w ogrodzie Polskiego Radia barak – „Leżący wieżowiec. Przenieśliśmy tam całą redakcje. Wspierał nas SOKFIF – Społeczny Ośrodek Kultury Filmowej i Fotograficznej.

1972 r. 28 czerwca. Rozpoczął pracę Ryszard Łabus, początkowo jako asystent, później operator filmowy i fotoreporter.

1972 r. Redakcja Opolskich Programów Telewizyjnych spod władzy Katowic została przeniesiona pod skrzydła Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu, by w następnym roku znowu wrócić pod opiekę OTV Katowice i w kolejnym roku znów być podporządkowana Radiu Opole, a potem znowu Katowicom. Wtedy powstał zrealizowany wkrótce pomysł na utworzenie w Opolu samodzielnego Ośrodka Telewizyjnego. Zespół przygotowuje informacje filmowe do Dziennika Telewizyjnego –głównie Karol Olender, do katowickich Aktualności oraz co dwa tygodnie magazyn „Na Opolskiej Ziemi”. Później gdy ten program zszedł z anteny robiliśmy raz na tydzień „Telegraf Opolski”. Później (1976 r.) gdy K. Olender przeprowadził się na drugi kraniec Polski do Białegostoku kierownikiem redakcji został Jerzy Bałłaban.

1975 r. Reforma administracyjne dzieląca Polskę na 49 województw przekreśliła opolskie ambicje i szanse na własny Opolski Ośrodek Telewizyjny.

1975 r. Wystartowało Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Chrzelicach.

1975 r. Stanisław Racławicki po przejściu Jerzego Bałłabana na emeryturę został kierownikiem Opolskiej Redakcji Programów Telewizyjnych TVP Katowice.

1978 r. przychodzi do pracy Bogusław Nierenberg

1978 r. Zespół urzęduje na II piętrze w budynku Wojew. Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 18, barak okazał się bowiem trujący, w jego konstrukcji jest zbyt dużo azbestu. Pracują Czesława Sikora, Witold Biernacki i Ryszard Łabus.1978 r. 16 października Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Chrzelicach zwiększa moc do 40 kilowatów, mieszkańcy Śl. Opolskiego mogą już odbierać I i II program TV.

1980 r. – 1981 r. St. Racławicki wraca do radia na z-cę naczelnego. Później zostaje naczelnym redaktorem opolskiej rozgłośni, ale nie zrywa współpracy z telewizją.

1981 r. Tadeusz Horoszkiewicz został oficjalnie mianowany kierownikiem Redakcji Opolskiej. Pracuje na tym stanowisku do 7 I 1997 r. do przejścia na emeryturę. Potem współpracuje z redakcją.

1987 r. Przyszła do pracy Jolanta Kawecka ( jeszcze na drugie piętro biblioteki). i Bogusław Feliszek.

1989 r. Przenieśliśmy się do „Leżącego wieżowca”.

1989 r. Zaczęliśmy realizację półgodzinnego programu pt.: „Studio pod bukiem” jego tytuł pochodzi od miejsca nagrywania zapowiedzi i rozmów – pod pięknym bukiem w ogrodzie Polskiego Radia w Opolu, który na wniosek T. Horoszkiewicza został potem uznany za pomnik przyrody. Studio emitowano w piątek o 18.30 z anteny OTV Katowice, tam też były montowane felietony i zapowiedzi. (Program w zmienionej i znacznie skróconej formie istnieje do dzisiaj). Nadal redakcja jest w „Leżącym wieżowcu” mamy jedną kamerę dźwiękową i zabytkowy ale bardzo dobry magnetofon Nagra.

1991 r. lipiec. Otrzymaliśmy kamerę Umatic. Dotychczas wszystko robiliśmy na taśmie filmowej 16 mm.

1991 r. 1 sierpnia. Decyzją ówczesnego red, naczelnego OTV K-ce Rafała Szymońskiego otrzymaliśmy samodzielność finansową, tzn. Katowice przyznawały nam budżet i redakcja opolska tym budżetem gospodarowała.

1991 r. listopad. Przyszła do pracy Joanna Jarosz. Od 2005 roku robi poza redakcją reportaże do W-wy.

1992 r. styczeń. Przyszła do pracy Joanna Wanot. Obecnie ( gdzieś od 1996 roku od urodzenia dziecka ) nie pracuje.

1992 r. przyszedł do pracy Mariusz Karpiński nasz redaktor sportowy. Też już nie pracuje.1992 r. czerwiec. Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego uchwaliło stanowisko w sprawie powołania w Opolu samodzielnego ośrodka telewizyjnego.

1992 r. Listopad. Przyszła do pracy Diana Bzdyra. Teraz pracuje w TVN 24.

1993 r. Przyszedł do pracy Paweł Dominik. Obecnie jest operatorem filmowym w OTV Katowice.

1993 r. 1 marca. Otrzymaliśmy nowoczesną profesjonalną kamerę Betacam.

1993 r. marzec. Przyszedł do pracy Mariusz Drożdż. Obecnie współpracuje. 1993 r. 15 marca o godz. 8,10. ruszył „Opolski Serwis Informacyjny”, prezentowano go od poniedziałku do piątku, miał 15 minut, zapowiedzi były nagrywane w studio w „Leżącym wieżowcu” materiały do serwisu realizowano w terenie. Podobnie jak „Studio pod bukiem” był montowany i emitowany z Katowic. Pierwszą spikerką była Joanna Jarosz.

1993 r. kwiecień. Przyszła do pracy Marta Bobowska. Obecnie pracuje w Radio Opole.

1993 r. 4 maja. Pierwsze zawody w strzelaniu myśliwskim na strzelnicy PZŁ w Opolu - Grudzicach o puchar „Studia pod bukiem”. Impreza cieszyła się powodzeniem wśród myśliwych, zwykle startowało około 100 zawodników. Ostatnie piąte zawody odbyły się 1 maja 1997 r.

1993 r. październik. Przyszła do pracy Jolanta Wilczek. Teraz pracuje w TVP Warszawa, oraz Janina Hajduk – Nijakowska.

1994 r. 1 marca. „Polsat” otrzymał koncesję na nadawanie programu na terenie Opolszczyzny. O tę koncesję staraliśmy się od dawna. Jednak Marek Markiewicz ówczesny szef telewizji wolał ją przyznać „Polsatowi” teraz, gdy przestał być szefem telewizji publicznej, miał tam przez wiele lat swoje „okienko”.

1994 r. 30 czerwca umarł red. Jerzy Bałłaban

1994 r. 4 października. „Wiadomości” warszawskie przemilczały otwarcie Uniwersytetu Opolskiego – dwunastej uczelni w kraju. Opole przesłało z Katowic relację z tego wydarzenia już o godzinie 15.oo. Było dość czasu na jej wyemitowanie. „Aktualności” katowickie informację o powołaniu Uniwersytetu Opolskiego nadały jako trzecią wiadomość z kolei, po informacji o rozpoczęciu ogrzewania mieszkań.

1997 r. 1 stycznia. Rozpoczęliśmy wydawanie „Dziennika Regionalnego” w miejsce „Opolskiego Serwisu Informacyjnego”. Nowy program miał 30 minut i dołączaliśmy do niego relacje z Bielska i Częstochowy.

1997 r. 8 stycznia. Kierownikiem opolskiej redakcji TV został Bogusław Nierenberg ( T. Horoszkiewicz przeszedł na emeryturę). Potem, gdy B. Nierenberg zrezygnował z kierowania redakcją jej kierownikiem od wiosny 1998 r. był Jacek Skorus – uczciwie ją prowadził , a potem Stanisław Racławicki.1997 r. styczeń. Przeprowadziliśmy się na parter willi po opolskim radiu przy ul. Piastowskiej 20, ale studio „Opolskiego Serwisu Informacyjnego” zostało w „Leżącym wieżowcu”

1997 r. luty. Przyszła do pracy Agata Miklis. Odeszła w grudniu 2004 r.

1997 r. lipiec. Powódź doprowadziła „Leżący wieżowiec” do ruiny. Nigdy go już nie odbudowano.

1997 r. ? Materiały filmowe montujemy w Opolu w Studiu „BRAWO”- montażowni Andrzeja Wachowskiego i zmontowane programy wozimy do Katowic. Wkrótce potem nadawaliśmy je po łączach do Warszawy ze specjalnego stanowiska w Telekomunikacji Polskiej w Opolu.

1998 r. 16 lutego „spada” program „Dziennik Regionalny” podobno ze względu na zbyt wysokie koszty tak napisała w swojej decyzji Sekretarz Programowy OTV K-ce Ewa Kozik.

1998 r. Wchodzi nowa ramówka. W sobotę „Opolski Tydzień” na miejsce „Dziennika Regionalnego”. „Studio pod bukiem” zostaje. Od 4 września 1998 r. „wchodzi” „Kraj za Miastem” – program B. Nierenberga i St. Racławickiego. I we wtorki o godz. 8.o5 „Sport Opolski” program M. Karpińskiego.

1998 r. 5 listopada Sejm RP uchwalił poprawkę do ustawy o radiofonii i telewizji z mocy, której do 2001 r. mają powstać cztery nowe ośrodki telewizyjne w Kielcach, Olsztynie, Zielonej Górze i Opolu. Chodzi o to aby po reformie administracyjnej kraju każdy region mógł prowadzić własną politykę informacyjną. Pomysł powołania w Opolu samodzielnego ośrodka powstał już w 1972 roku. Pisały w tej sprawie do Warszawy różne władze partyjne, administracyjne, kościelne i samorządowe. Telewizja od początku traktowała ten pomysł jako mrzonkę. Dyr. OTV Katowice red. Rafał Szymoński tak się wypowiedział w tej sprawie: (przytaczam za NTO z dn. 9 XI 1998 r.) ... „...koncepcję budowania ośrodka telewizyjnego w Opolu uważam za bzdurę i nie traktuję tych pomysłów poważnie.”1998 r. jesień. Powołano Stowarzyszenie Rozwoju Telewizji Regionalnej Śląska Opolskiego. Jego podstawowym zadaniem jest doprowadzenie do powstania w Opolu samodzielnego ośrodka telewizji publicznej. W pierwszym etapie działalności stowarzyszenia zaproponowano gminom składkę pieniędzy na programy o nich. Przewodnictwo stowarzyszenia do 2005 roku obejmuje prof. Dorota Simonides, a później Ryszard Galla.

1998 r. Na wysokim szczeblu zapada decyzja o powołaniu w Opolu samodzielnej telewizji publicznej.

1998 r. W grudniu OTV Wrocław czyni próby przejęcia naszej redakcji. Wymyślił to w dobrej wierze zresztą bo Katowice niezbyt się o nas starały przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego Ryszard Wilczyński. Wojciech Kabarowski dyrektor Wrocławia nie widzi możliwości wyłączenia z programu Wrocławskiego specjalnego pasma dla Opola, nie umie też odpowiedzieć dziennikarzowi NTO w rozmowie w zamieszczonej w wydaniu gazety w dn. 31 grudnia 1998 – 1 stycznia 1999 jaki będzie kształt opolskiej telewizji, proponuje poczekanie do końca stycznia. Red. Henryk Wawer opolski korespondent OTV Wrocław w NTO z dn. 22 XII 1998 r. stwierdził, że nie jest potrzebne zajmowanie drogiego pomieszczenia na redakcję do czasu montowania materiałów w Opolu, a do obsługi informacyjnej wystarczy 5 – 6 osób. Ponadto opolanie pracują na sprzęcie analogowym i musieliby się uczyć pracy na sprzęcie cyfrowym na jakim pracuje Wrocław. Ta wypowiedź otworzyła oczy pracownikom opolskiej telewizji, zrozumieli, że we Wrocławiu większa część z nich nie byłaby potrzebna bo nie przewiduje się dla Opolszczyzny publicystyki i marzenia o własnym ośrodku w Opolu można by odłożyć ad akta.

1999 r. 26 stycznia. Sejmik powołał specjalną komisję ds. utworzenia regionalnego ośrodka telewizji publicznej w Opolu. Przewodniczącym został Zbigniew Ziółko.

1999 r. 4 lutego. Komisja ds. powołania ośrodka w Opolu zastanawiała się co robić, żeby opolanie mieli codzienny program nim powstanie samodzielna opolska telewizja.

1999 r. 16 lutego Zarząd Województwa Opolskiego przedstawił stanowisko w sprawie Ośrodka telewizji Regionalnej w Opolu. Stwierdza w nim, że wolą władz i mieszkańców Śląska Opolskiego jest powstanie ośrodka telewizji w Opolu. Stanowisko podpisali. Przewodniczący zarządu Stanisław Jałowiecki, wiceprzewodniczący Ryszard Galla, wiceprzewodniczący A. Rybarczyk, czł. zarządu L. Cebula, czł. zarządu W. Olszewski.

1999 r. 2 marca. Nad tą samą sprawą zastanawiali się prezesi OTV Katowice i władze woj. Opolskiego.1999 r. luty. Bogusław Nierenberg znów szefem naszej redakcji.

1999 r. 26 czerwca. Prezes Robert Kwiatkowski spotkał się z władzami regionu i poinformował, że w najbliższych latach nie ma co liczyć na samodzielny ośrodek. Będzie natomiast codzienny półgodzinny program z redakcji opolskiej.

2000 r. 5 stycznia. Andrzej Janicki dyr. OTV Katowice, Dorota Simonides przew. Stowarzyszenia i Stanisław Jałowiecki marszałek woj. Opolskiego podpisali porozumienie o nadawaniu z Katowic półgodzinnego opolskiego programu.

2000 r. 17 stycznia. Ruszyła Opolska Telewizja Regionalna. Od tego momentu jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem TVP, ale nadal finansowo zależnym od Katowic. Mamy program od poniedziałku do piątku. Pierwszy program informacyjny pt.: „Opolski Serwis Informacyjny” – „czołówka została” oglądały vipy w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego. B. Nierenberg miał łzy w oczach. Wydawała Marta Bobowska – „szedł” pełny serwis informacyjny, wiadomości sportowe, prognoza pogody. Mamy 2 betacamy, montujemy w Opolu w prywatnej firmie BRAWO. Emisja odbywa się z taśmy w zakładzie Telekomunikacji Polskiej w Opolu. Stamtąd łączami do Katowic i potem już na antenę. W przeszłość odeszły prawie codzienne jazdy do Katowic z filmami do montażu.

2000 r. Rozebrano zniszczony przez powódź w 1997 r. eternitowy barak czyli „Leżący wieżowiec” był pomysł utworzenia tam parkingu. Nie zrealizowano go.2000 r. 1 czerwca TVP Opole obcięto 70% dotychczasowych środków na produkcje programów.

2000 r. 25 sierpnia. Na wniosek prof. Doroty Simonides przy Stowarzyszeniu Rozwoju Telewizji Regionalnej Śląska Opolskiego powołano piętnastoosobową Radę Programową. Jej przewodniczącym został Maciej Siembieda. Jej skład podała NTO 26-27 sierpnia 2000 r. Stowarzyszenie uchwaliło też rezolucję skierowaną do prezesa TVP Roberta Kwiatkowskiego, domaga się w niej równoprawnego traktowania opolskiego Ośrodka z innymi i zaplanowania w przyszłorocznym budżecie pieniędzy na jego działalność.

2002 r. styczeń. Opole nadal nie ma Ośrodka. Powstały takie w Olsztynie, Białymstoku i Zielonej Górze.

2002 r. luty. Powstaje samodzielny Opolski Ośrodek Regionalny TVP i rozpoczyna 11 lutego godz. 15,40. nadawanie programu na kanale 10-tym Tele-trójki. Programy opolskie będą nadal emitowane w programie II o godz. 15.40 i o godz.18.00

2002 r. 3 marca. Na antenie „Trójki” ruszył nowy program informacyjno-publicystyczny na wspólnym paśmie dla 12 ośrodków regionalnych TVP. Opole nadaje swój „Opolski Serwis Informacyjny” tak jak dotychczas o 18.00 w pr. II, wtedy gdy są nadawane katowickie „Aktualności”, ale też w „trójce” o godz. 15.40 programy publicystyczne.

2002 r. 4 lipca kierownictwo Ośrodka do połowy grudnia przejmuje Stanisław Racławicki.

2002 grudzień. Na jubileuszowym przeglądzie Reportażu Telewizyjnego w Katowicach wyróżniono materiał z Opola pt.: „Edek” – autor i operator Marcin Pawełczak, współautor i montaż Piotr Stachowski.

2002 r. grudzień. Nastaje Krzysztof Wesołowski

2003 r. Przeprowadziliśmy się do ciasnego pomieszczenia - „piwnicznej izby” w obiekcie Polskiego Radia Opole przy ul. Strzelców Bytomskich 7

2003 r. czerwiec. Tadeusz Horoszkiewicz i Stanisław Racławicki otrzymali pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na reportaże telewizyjne o tematyce łowieckiej „Rok Myśliwca”.

2004 r. maj. Za krytykę poczynań red. Krzysztofa Wesołowskiego szeregi realizatorów programów Regionalnego Ośrodka TVT w Opolu opuścili: Agnieszka Tryk, Leszek Myczka i Tadeusz Horoszkiewicz. Stanisław Racławicki otrzymuje naganę.

2004 r. lipiec. Opolski Ośrodek Regionalny TVP zawiesił z braku pieniędzy nadawanie serwisów informacyjnych rano o godz. 8.00 i 21,45. Pozostał tylko serwis, który nazywa się „Wydarzenia” o godz. 18.00.

2004 r. grudzień. T.Horoszkiewicz i St.Racławicki otrzymują I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na reportaże telewizyjne Ministerstwa Ochrony Środowiska „Media przyjazne Środowisku”.

2005 r. 1 stycznia. Jacek Kruczkowski otrzymał nominację na dyrektora Opolskiego Ośrodka TVP. Wygrał konkurs na to stanowisko, w którym startowało blisko 30 kandydatów.

2005 r. 1 stycznia. Dyr. Jacek Kruczkowski przywraca do pracy Leszka Myczkę i Tadeusza Horoszkiewicza. Stanisławowi Racławickiemu „cofa” naganę

2005 r. „Kurier Opolski” zastąpił dotychczasowy program „Wydarzenia”

2005 r. luty - kwiecień. Przenosimy się z „Piwnicznej izby” do obiektu przy ul. Szpitalnej 1.

2005 r. listopad. T.Horoszkiewicz i St.Racławicki ponownie zdobywają I nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Rok Myśliwca”.

2007 r. 1 stycznia. Dyrektorem Oddziału TVP 3 w Opolu jest Jan Nowara