Okręgowa Inspekcja Pracy podsumowała kontrole podczas pierwszej niedzieli bez handlu. W niemal wszystkich przypadkach sprzedawcy dostosowali się do nowego prawa. Cztery zdarzenia budzą wątpliwości kontrolerów.