Dziś uroczyście otwarto filię Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, a na nyskie drogi wyjechali pierwsi śmiałkowie w egzaminacyjnej „L-ce".