Emocjonalny szantaż, absurd, polityczna hucpa - tak o projekcie uchwały przedłożonym dziś miejskim radnym przez Komitet Obrony Demokracji mówili opolscy radni. Aktywiści KOD chcieli, aby prezesowi Telewizji Polskiej, Jackowi Kurskiemu, nadano status persona non grata w Opolu. Większość radnych opowiedziała się jednak przeciw temu pomysłowi.