Jeden złoty, dwa srebrne i trzy brązowe Krzyże Zasługi wręczono dziś mieszkańcom Opolszczyzny. Odznaczenia nadano osobom, które pomagają potrzebującym. Okazją był obchodzony dziś Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.

Odznaczeni:

Mieczysław Wojtaszek - Złoty Krzyż Zasługi – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA”

Antoni Tercha - Srebrny Krzyż Zasługi. - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA”

Marek Szczerski - Srebrny Krzyż Zasługi. - Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie

Ewa Frewer - Brązowy Krzyż Zasługi. - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA”

Robert Galara Postanowieniem Brązowy Krzyż Zasługi. - Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie

Tomasz Szczepański - Brązowy Krzyż Zasługi. - Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie